Ticari alanda yaptığımız her atılımı ve büyümeyi düşüncede oluşturan, vizyonlar yaratan, planlayan, gerçekleştirenler hep biz bireyleriz. Bunların hepsi kurumlar, işletmeler ve tüm bir araya belli bir amaç için gelmiş ekipler için de geçerli.

Söz konusu olan halihazırda mevcut veya gelecekte var olacak bir durum olabilir. Bu amaçla kurumsal ve kişisel attığınız adımların kalıcılığı, hedefleriniz, vizyonlarınız ve diğer tüm çözümler ile ilgili tüm bu süreçlerde başarınız için sistematik destek sunan koçluk hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Faydalanılabilecek konular örneğin;

Hedef geliştirme

Hedefler doğrultusunda stratejilerin belirlenmesi

Kurum içi ve dışı etkili ve verimli iletişim kurmak

Etkin karar vermek 

Süreç yönetimi

İş ve özel yaşam dengesini oluşturabilmek ve koruyabilmek

Kişisel farkındalık gelişimi

Liderlik yeteneklerini geliştirmek

Stres yönetimi

Kurum içi vizyon geliştirme, çalışanların vizyon uyumunu sağlamak

Ekiplerin etkin yönetimi

Kariyer gelişimi

     ‘’ Profesyonel Koçluk, danışan ile koç arasında, danışanı düşünmeye teşvik eden bir ortaklık ve onlara kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmalarında ilham veren yaratıcı bir süreçtir. ‘’ 

ICF – Uluslararası Koçluk Federasyonu

İletişim:

0049 5031 974 43 24

info@be-uniq.de

WhatsApp: +49 1522 2751937