Hem özel hayatlarımız hem de iş yaşamlarımız kendi bütünlüğümüzün parçaları. Bu parçaları kendi içimizde ve diğer tüm etkileşimde bulunduklarımızla ne kadar dengeleyebilirsek, o denli huzurlu oluyoruz. Hayallerimiz, arzularımız, değerlerimiz, inançlarımız, hedeflerimiz bizleri bireysel olarak eşsiz yapıyor.

Ticari alanda yaptığımız her atılımı ve büyümeyi düşüncede oluşturan, vizyonlar yaratan, planlayan, gerçekleştirenler hep biz bireyleriz. Bunların hepsi kurumlar, işletmeler ve tüm bir araya belli bir amaç için gelmiş ekipler için de geçerli.

Koçluğun kullanabileceği alanlar örnekle:

Hedef geliştirme

Hedefler doğrultusunda stratejilerin belirlenmesi

Kurum içi ve dışı etkili ve verimli iletişim kurmak

Etkin karar vermek

Süreç yönetimi

İş ve özel yaşam dengesini oluşturabilmek ve koruyabilmek

Kişisel farkındalık gelişimi

Liderlik yeteneklerini geliştirmek

Stres yönetimi

Kurum içi vizyon geliştirme, çalışanların vizyon uyumunu sağlamak

Ekiplerin etkin yönetimi

Kariyer gelişimi

‘’ Profesyonel Koçluk, danışan ile koç arasında, danışanı düşünmeye teşvik eden bir ortaklık ve onlara kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmalarında ilham veren yaratıcı bir süreçtir. ‘’

ICF – International Coaching Federation

İletişim:

Tel.: +49 5031 974 43 24

info@be-uniq.de

WhatsApp: +49 1522 2751937