Dünyada bugün geldiğimiz noktada ‘’ İnsan ‘’ faktörünü gözardı eden kurumların, kişilerin, işletmelerin ve sistemlerin başarısı arzuladığı kadar uzun, sürdürülebilir ve yüksek olmadığının artık bilincindeyiz.

Bu boyutta hedefleri başarıyla sonuçlandırmanın ve muhteşem vizyonları gerçekleştirebilmenin yolu insanın gelişiminden geçiyor. Ekipler ve kurumlar da takım ruhunu geliştirmeleri halinde hem tatminkar hem de olağanüstü başarılara imza atıyorlar.

  • Takımların gelişimi açısından 
  • Takım ve organizasyondaki değişiklikler
  • Takım bilincini oluşturma ve güçlendirme
  • Hedefe odaklanmada çözümler geliştirme
  • Grup dinamiklerini oluşturma
  • Etkili ve pozitif iletişim dili ve kültürü
  • Problem ve uyuşmazlık yönetimi ve çözüm üretme

ve benzeri konularda birlikte çalışıyoruz.

Takımların kendi içlerinde ve kendilerine özel dinamiklerine uygun çözüm yollarını üretmelerinde güçlendirici adımlar işin her alanına yansır.

Uzun yıllar edindiğim deneyim bana, böyle bir koçluk sürecinin çalışanlara verimlilik, kaynakların doğru ve yerinde kullanılması, gerçekçi kararlar alınması, uygulanması ve pozitif bir çalışma iklimi oluşması açısından çok faydalı olduğunu gösterdi. Yöneticiler de böylesi bir süreçle,  hedeflerine daha rahat odaklanıp, daha keyifli çalışabildiklerini ifade ettiler. Bu hiç de azımsanacak bir kazanım değil. 

Bu süreç bir mentörlük, danışmanlık ya da eğitim değil. Bundan ziyade, zaten var olan atıl güçlerin açığa çıkartılması, kullanılır hale getirilmesi ve şartları herkesi için daha verimli bir ortama dönüştürmesi açısından iç dinamiklerin kullanıldığı bir süreç. 

Beraber daha iyi ve rahat bir çalışma ortamı yaratmak açısından, çok işinize yarayacağını görecek, yaşayacaksınız.

Tüm çözümler, teklifler, randevu talepleri ve sorularınız için

0049.5031.974 43 24

veya

info@be-uniq.de

Tüm hizmetler online verilir.